طناب BlueWater

شرکت بلوواتر از معروفترین و قدیمی ترین شرکتهای تولید کننده طنابهای کوهنوردی،سنگ نوردی،صنعتی و نظامی در آمریکا میباشد.