کفش کوهنوردی

کفشهای FITWELL فقط در ایتالیا و توسط کفاشان با تجربه ایتالیایی دوخته شده است.